Rahvusvaheline konverents

Projekti viimane üritus on kõrgetasemeline rahvusvaheline konverents (avatud osalejatele kõigist regiooni riikidest), mis toob kokku praktikud, poliitikakujundajad, meedia ja rahvusvahelised doonorid, et ühiselt arutada regiooni põletavamaid probleeme ja projekti tulemusi. Konverents on ka see koht kus tutvustatakse laiemale avalikkusele projekti väljundeid.  Rahvusvaheline konverents on kahepäevane üritus millele järgneb partnerite vaheline hindamiskoosolek järgmisel päeval.

Rahvusvaheline Konverents
“Kultuuridevahelise hariduse väljakutse eile täna ja homme…”

Kuupäev ja kell: 9 juuni, 2017, kell 10.00.

Koht: Tallink Conference and Spa Hotel, Estonia

Osalejad: 120 inimest (s.h. kuni 30 rahvusvahelist osalejat EUROMED regioonist ning kõrged külalised rahvusvahelistest organisatsioonidest, ministeeriumitest, saatkondadest ja mujalt) + 90 osalejad Eestist.

Ametlikud keeled: Eesti, Inglise ja Araabia

Konverentsi üldine eesmärk on võtta projekti tulemused ja viia need laiema avalikkuseni, jagada üksteisega parimaid praktikaid laiemas seltskonnas, arutleda EL ja Araabia riikides põhi probleemi seoses kultuuridevahelise hariduse, lõimumise (s.h. nii immigrante kui ka pagulaste võttis) ning tutvustada projekti raames välja töötatud väljundeid ja panna paika plaan väljundite rakendamiseks.

Konverentsi komponendid

Konverents sisaldab:
Kolm peakõnet kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi ning kultuuridevahelise kodanikuhariduse ekspertide poolt. Eesmärgiks tutvustada teemat kõikidele osalejatele (konverents on avatud ka väljaspoolt projekti tulijatele) ja rõhutada taaskord teema olulisust.
Kahte Euro-Vahemere ülest dialoogi sessiooni. Üks kultuuridevahelise hariduse ja dialoogi teemal, teine kodakondsuse ja inimõiguste teemal. Tegemist on paneeldiskussioonidega kust võtavad osa väga erineva kultuurilise taustaga esindajad, et tuua esile arvamuse paljususe vajadust ja väärtustada avatust teistele kultuuridele ja ideedele, et täita ühiseid eesmärke.
Praktilised töögrupid. Projektil on kaks peamist väljundit EUROMED: Education Without Borders käsiraamat ja veebiressurss. Töögrupid on jagatud eri spetsiifiliste teemade vahel, aga on lõppkokkuvõttes suunatud sellele kuidas siit punktist edasi minna. Kuidas rakendada projekti tulemusi praktikas ja eri tingimuste korral.

KONVERENTSI REGISTREERIMINE ON AVATUD KUNI 26.05.2017 

Konverents korraldatakse 10 partneri koostöös. Kohalikul tasandil kaasatakse partnerina ka Välisministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium ning rahvusvahelisel tasandil institutsionaalsed partnerid (Anna Lindh Foundation, European Commission, Council of Europe, Union for the Mediterranean, League of Arab States, UNESCO) ja kodanikuühiskonna organisatsioonid.
Konverents on suurim eraldiseisev projekti tegevus, seetõttu viiakse osalejate leidmiseks läbi eraldi kutse nii eestlastele kui rahvusvahelistele osalejatele kes soovivad osa võtta ainult konverentsist.