Projektist

Projekt toimub 1-sest septembrist 2016 kuni 31 august 2017 Eestis, Lätis, Rootsis, Marokos, Jordaanias ja Egiptuses, Eesti juhtimisel.
Projekti tegevuste hulka kuuluvad ettevalmistav kohtumine, kolm loovat töötuba, toimetuse kohtumine ja teised tegevused eesmärgiga luua projekti lõpuks EUROMED: Haridus ilma piirideta käsiraamat ja veebiresurss.

Projekt lõppeb Rahvusvahelise suurkonverentsiga Tallinnas juunis 2017, mis kaasab Anna Lindh Foundationi juhtkonda, eksperte, esindajaid Euroopa Komisjonist, Vahemere Liidust, saatkondadest ja mujalt. 

Projekti eesmärk on julgustada loovaid lahendusi ja edendada kultuuridevahelist haridust Euro-Vahemere regiooni noorte seas, et suurendada piiride ülest kommunikatsiooni ja ehitada usaldust ning motiveerida noori võtma juhtrolli regiooni arengus ning teadvustada kultuuride ülese koostöö kasulikkust, sest meil on ühised eesmärgid ja ühine tulevik. Projekti sihtgrupiks on noored eri riikidest kellel on kogemusi hariduses, noorsootöös ja loovates lähenemistes.

Spetsiifilised eesmärgid:
– Edendada kultuuridevahelist haridust kasutades Anna Lindh Foundationi poolt välja töötatud käsiraamatut inglise keelse pealkirjaga “Euro Mediterranean Handbook on Intercultural Citizenship Education“ erinevates projekti üritustes.
– Julgustada loovust kui vahendit käsitleda efektiivselt raskeid probleeme ja arendada lahendusi neile.
– Suurendada regioonideülest kommunikatsiooni ja luua uusi informatsioonilisi/hariduslikke ressursse regioonideüleste probleemide kohta.

Praegu on see hetk kus Euroopa ja Vahemere regioonide omavaheline koostöö on eriti tulemuslik mõlema poole jaoks, et luua ühine pinnas, mis on ehitatud ühistele väärtustele ja tulevikuvisioonidele. Noored mõlemast regioonist on need kellel on leidlikkust ja innovatsioonipüüdlusi, et viia seda ellu jätkusuutlikult. Seetõttu me leiame, et projekt mis keskendub noortele, mille väljundid on loodud noorte poolt motiveerivamaks teisi noori võtma regioonide arendamisel juhtrolli on see, mille kaudu saame ehitada paremat tulevikku.

Kolme loovkohtumise kaudu osalejad on saanud uusi ideid ja vahendeid, mis aitavad kasutada loovust sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja on välja töötanud võimalusi neid edasi arendada. Loodud metodoloogia koondatakse konkreetsesse vormi käsiraamatuna ja üles pandud elektroonilisesse veebiressurssi mida saab kasutada haridusliku vahendita partnerorganisatsioonides ning ka koolides ja noortekeskuses. 

Projekti tulemused:
Noored osalejad eri riikidest on saanud teadmisi ja praktikat kultuuridevahelisest haridusest, mis toetab osalejaid nende püüdlustes rakendada oma õigusi ja vastutust ühiskonnas, suurendab nende kogukonda kuuluvustunnet, nii kohalikul kui globaalsel tasandil, ja aitab olla mõistvam eri maailmavaadete kommete jms suhtes. Jätkusuutliku lahendusena on välja töötatud uus loov kultuuridevahelise hariduse käsiraamat ja veebiressurss, mis pakuvad praktilisi juhiseid kommunikatsiooni ja teineteisemõistmise edendamiseks Euro-Vahemere regioonides.