Loov kohtumised

Loovad töötoad põhinevad Anna Lindh Foundationi loodud kultuuridevahelise suhtlemise käsiraamatul „Intercultural Citizenship Education Handbook“. Igast töötoast (kohtumisest), mis toimuvad Rootsis, Marokkos ja Jordaanias võtavad osa 2 esindajat igast partnerriigist. Riik kus konkreetne töötuba toimub juhib loova töötoa sisu ja pakub kohalikku konteksti kultuuridevahelise kodanikuhariduse arutellu ja grupitöösse. Töötoa ajal toimub intensiivne töö (grupi ülesanded, loovad väljakutsed, arutelud jm), et välja töötada näiteid, ülesandeid ja juhised mida lisada EUROMED Education Without Borders käsiraamatusse ja veebiressurssi.

Kolme loova kohtumise osalejad on saanud uusi ideid ja vahendeid ja kuidas kasutada loovaid lahendusi sotsiaalsete probleemide käsitlemisse ja on ise osa võtnud nende edasiarendamisest. Metodoloogia koondatakse kokku konkreetsesse vormi käsiraamatu näol ja üles pandud elektroonilisse veebiressurssi mida saab kasutada hariduslikel eesmärkidel partnerorganisatsioonide või koolide ja noorteorganisatsioonide poolt.

Väljundid: 3 loovad kohtumised, käsiraamat ja veebiressurss.