Esinejad

Moderaator

Pr. Kristi Ockba, Konverentsi moderaator

Kristi Ockba on treener, tõlkija ja õpetaja. Ta alustas töötavad AMIDEAST nii Jeemenis ja Kuveit, Eestis ta õpetab nii inglise ja araabia keelt. Ta annab seminare ja loenguid Lähis-Ida kultuuri ja islami religiooni kohta. Praegu ta on humanitarabi projektijuht MTÜ MONDOS, kelle projekt on suunatud Süüria pogenike abistamiseks Türgis, Jordaanias ja Liibanonis. Ta on ka koolitaja IOMi kohanemise programmile.

Konverentsi eksperdid

Hr. Miguel Silva, Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskus; (Portugal)

Miguel Silva omab kraadi rahvusvahelistes suhetes (Diplôme de Recherche et Etudes Internationales, INALCO-Sorbonne University, Paris), ja koordineerib Euroopa Nõukogu Põhja-Lõuna Keskuse globaalse hariduse programmi aastast 1999. Ta osales NSC Global Education juhendi ja NSC eLearning sisu ning koolitajate programmi väljatöötamisel. Ta koordineerib globaalse hariduse kongressi strateegiliste ettepanekute seiret (Zagreb 2015) läbi regionaalsete seminaride Balkanis, Balti riikides, Visegradis ja Kagu-Euroopas ning Vahemere riikides. Ta koordineerib ka Globaalset Hariduse Nädalat ja osaleb koordineeritud projektides koos teiste organisatsioonide/võrgustikega (Anna Lindh Foundation; British Council; CONCORD-DARE Forum; European Development Education Multistakeholder group; UNESCO) globaalse hariduse ja globaalse kodakondsuse hariduse teemadel. Ta kogemused on viinud ta ajalehe toimetajast, õppejõu, kommunikatsioonispetsialisti.

Pr. Marju Lauristin, Euroopa Parlamendi saadik, Tartu Ülikooli professor

Marju Lauristin on Euroopa Parlamendi saadik sotsiaaldemokraatide fraktsioonis. Lauristini akadeemilise karjääri jooksul on ta olnud sotsiaalteaduste Professorina Tartu Ülikoolis alates aastast 1995. Tema uurimustöö on katnud ka migratsiooni ja integratsiooni teemasid aastast 1997, ja lisaks on ta on olnud Euroopa Nõukogu vähemusrahvaste õiguste järelevalvekomitee liige. Marju Lauristin oli üks Rahvarinde asutajaliikmeid 1988. Pärast seda on ta olnud Eesti Sotsiaaldemokraatide Partei esimees, Eesti Vabariigi sotsiaalminister, ja Riigikogu liige. Hetkel on ta Euroopa Parlamendis kodanikuvabaduste-, ning justiits- ja siseasjade komisjoni liige.

Hr. Mohamed Rherras, Maroko Noorte- ja Spordiministeerium

Mohammed Rherras lõpetas prestiižse Alakhawayn University Marokos bakalaurusekraadiga ja omanda magistrikraadi rahvusvahelises koostöös Kyung Her University Lõuna-Koreas. Mr. Mohammed Rherras on hoidnud mitmeid olulisi positsioone Maroko avalikus ja era sektoris, hetkel on ta Noorte, Lapsepõlve ja Naisküsimuste direktor Maroko Noorte- ja Spordiministeeriumis. Eri tegevusaladel ta on ka tegev valitsusvälistes organisatsioonides ning on ka Movement Populaire erakonna rahvusliku komitee liige ja valitud rahvaesindaja Kenitra provintsis. 

T.E. Suursaadik Hatem Attalah, Anna Lindh Foundationi tegevjuht (Tuneesia)

Suursaadik Hatem Atallah on praegune Anna Lindh Foundationi tegevjuht. Tal on pikaajaline diplomaatiline taust. Ta on olnud Tuneesia suursaadik mitmetes riikides, seal hulgas Ameerika Ühendriikides, Ühendkuningriikides, Lõuna Aafrikas ja Etioopias ning Alaline Esindaja Aafrika Liitu, veebruarini 2015. Suursaadik Atallah osales mitmel Aafrika Liidu, ÜRO ja Araabia Maghreb Liidu kohtumisel ja ministeeriumi kohtumistel kus organiseeris ka mitmeid kultuuriüritusi: näitusi, kinopäevi, muusikalisi etteasteid, loenguid ajaloost ja pärandist ja debatte kultuuridevahelise ja religioonidevahelise dialoogi teemadel.

Hr. Mahmoud Ezzat, Eriprojektide asedirektor Bibliotheca Alexandrina (Egiptus)

Ta on hetkel eriprojektide asedirektor Bibliotheca Alexandrinas. Mr Ezzat kaitses oma PhD politoloogias 2017 aastal Aasia Õpingute ja Teaduse Instituudis Egiptuses lisaks oma magistrikraadile ja bakalaureuskraadile politoloogias Kairo Ülikoolist. Ta on Egiptuse teadlane ja kirjanik poliitilistel, ajaloolistel, kultuurilistel ja massikommunikatsiooni teemadel. Tema kirjatükke on avaldatud erinevates ajakirjades Egiptuses, Hispaanias, Saudi Araabias, Liibanonis ja mujal Euroopas, mis on saanud ka Egiptuse riigi ja rahvusvaheliste organisatsioonide poolt tunnustust. Ta koordineerib kultuurilist koostööd Bibliotheca Alexandrina ja välisorganisatsioonide, institutsioonide ja MTÜde vahel, ning koordineerib Memory of Modern Egypt veebilehekülge ja muid arhiiviveebilehekülgi ning juhib ka ekstremismile vastuseisu programmi Bibliotheca Alexandrina’s ning on üks põhitegijaid projektis mille raames see konverents toimub.

Pr. Marwa Mahmoud, Mondinsieme kultuuridevaheliste projektide koordinaator, Itaalia

Marwa Mahmoud  sündis Alexandrias, Egiptuses ja saabus Itaaliasse oma vanematega lapsena. Pärast Araabia keele ja kultuuri õpingute lõpetamist Bolonga Ülikoolis, ta asus tööle Mondinsieme Foundationis 2004 aastal õpetajana koolides ja toimetajana ajakirjanduslikes projektides. 2008 aastal ta töötas Reggio Emilia ajalehe “La Gazzetta” toimetuses.  2009, ta alustas koolide kultuuridavahelise võrgustiku arendamist ja Mondinsieme koolitusprogrammi juhtimist, mis keskendus noortele islamiusulistele naistele. 2011 aastast on Marwa Mahmoudi vastutada Mondinsieme hariduslikud projektid. Ta on ka Itaalia Uute Põlvkondade rahvusliku kordinatsioonikomitee liige.

Hr. Yassine Isboua, Noorte ja Demokraatia Rahvusinstituudi direktor, Maroko Noorte ja Spordiministeerium

Mr. Yassine Isbouia, Director of the National Institute of Youth and Democracy, National coordinator of the “No hate speech movement” and General coordinator of the Mediterranean Forum for Youth. Researcher in the Youth and civil society topics, ex-member of the Youth Committee of the League of Arab States. Council of Europe and SALTO-Youth Euro-Med trainers pool member. MA degree in Human rights studies, University of Law of Tangier. Laureate of the Royal Institute of executive education for youth and sports – Specialized in Youth activities.

Pr. Susanne Kallanvaara, Õpetaja Munkebäcksgymnasiet (Rootsi)

Ta on lõpetanud keskkooliõpetaja kraadiga  Göteborgi Ülikoolist Rootsis ja omab pikaajalisi kogemusi õpetades erinevatel tasemetel Rootsi keelt immigrantidele ning hetkel töötab Munkebäcksgymnasiet Göteborgis. Ta on olnud tegev Rootsi Anna Lindh võrgustikus algusest peale ja osalenud rohkem kui kümnes rahvusvahelises projektis European Life-Long Learning programmis. Eelmine projekt Munkebäcksgymnasiet ”Euroopa erinevad näod” sai rahvusliku ja Euroopa kvaliteedimärgi etwinning portaal. Teine pikaajaline käimasolev projekt samas koolis on ”Fundamentaalsed Õigused Euroopa Hariduses“ mis räägib avatud innovatiivsest haridusest, koolitusest ja noorsootööst digitaalmaailmas.

Pr. Piret Hartman, Kultuuriministeeriumi asekantsler

Piret Hartman on Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler. Piret alustas aktiivset ühiskondlikku elu oma kooli õpilasomavalitsust luues Lüganuse Keskkoolis Ida-Virumaal. Ta on olnud Eesti Õpilasomavalitsuste Liidu ning Eesti Noorteühenduste Liidu üks algatajatest ning juhtinud Eesti Üliõpilaskondade Liitu. Piret on töötanud Riigikogus fraktsiooni nõunikuna, juhtinud valimiskampaaniat ning olnud erakonna tegevjuht. Kultuuriministri nõunikuna töötades 2015-2016. aastal oli ta üks sellel sügisel rakenduva huvitegevuse kontseptsiooni autoritest.

Pr.  Irene Käosaar, Üldharidusosakonna juhataja, Haridus- ja Teadusministeerium

Olen naine, ema, sõber, kolleeg, tädi, tütar, kaasteeline – loodan, et kõigi nende sõnade ette võib panna ka vähemalt „hea“  Oma tööalast karjääri alustasin 1988.aastal lasteaias söögitädina – see aasta oli äärmiselt olulise tähtsusega minu elus ning avas paljuski silmad ja kõrvad. Seejärel õppisin Tartu Ülikoolis ning asusin ülikooli kõrvalt 1992.aastal tööle Tartu Puškini Gümnaasiumis eesti keele õpetajana. 1999.aastal kolisin Tallinna ja asusin juhtima keelekümblusprogrammi. Tänaseni pean programmi oma kolmandaks lapseks kahe juba täismeheikka jõudnud poja kõrval. Targad ja ilusad lapsed said!
2007.aastast töötan Haridus- ja Teadusministeeriumis, algul rahvusvähemuste hariduse osakonna juhatajana ning alates 2009.aastast üldharidusosakonna juhatajana. Haridus ning mitmekeelsus ja -kultuursus on seega juba 25 aastat olnud mu töö, hobi, kirg ja väljakutse; sellest olulisemad on vaid pojad, kes on niikuinii maailma kõige tähtsamad.

Pr. Heidi Paabort, Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse tegevjuht

Heidi Paabort on lõpetanud 1997. aastal tänase Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tantsukunsti eriala. Oma 20 tööaasta jooksul on Heidi ise koos sadade noortega osalenud kultuuridevahelistes projektides, panustanud erinevate üle-eestiliste riskiolukordades kasvavate laste- ja noortele suunatud programmide loomisele, pannud aluse mitmele MTÜ-le sh Eesti suurimale noorsootöö ühendusele Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendusele, kus töötab 10 aastat tegevjuhina. Eesti ANK on noortekeskuste katusühendus, mis liidab 160 noortekeskust üle Eesti.  Noortekeskuste tegevuse toel saab ligi 80000 Eesti noort vanuses 7- 26 osa avatud noorsootööst. Ühendus on aidanud kaasa mitmete ühiskonnas oluliste teemade väljatoomisele, avanud üle Eesti sadu uusi huviringe, toetanud tuhandete noorte omaalgatuslikke ideid, varustanud noortekeskusi tegevusvahenditega ning võimaldanud paljudel noortel saada osa rahvusvahelisest kogemusest. Eesti ANK toimetab Euroopa Vabatahliku Teenistuse koordinaatorina, aidates noortekeskustel leida või saata vabatahtlikke. Hetkel juhib Heidi Noortegarantii alameedet Noorte Tugila, mis on suunatud noortele, kes ei tööta ega õpi. Mitmed noorte eluoskusi toetavad tegevused on seotud rahvusvahelise tasandi ja kultuuridevahelise õppega- noortevahetused, vabatahtlik teenistus, laagrid, õppevisiidid, koolitused jpm. Heidi lööb kaasa erinevates üle-eestilistes ja Euroopa tasandi ekspertgruppides-võrgustikes, mille tulemusel saab mõjutatud noortekeskuste töö ning täieneb toetav abimaterjal noorsootöö ja teiste sidusvaldkondade kvaliteedi tõstmiseks. Heidi on kaasa aidanud Eesti Noortekeskuste Logiraamatu loomisele, mis on noortekeskuste elektrooniline seiresüsteem, mille abil on võimalik noortekeskustel koguda igapäevast statistikat, et andmed oleks tõlgendatavad sarnaselt ning tulemuseks oleks tõenduspõhine statistika. 2015. aastal loodi Noortegarantii alameetme Noorte Tugila programmi tarbeks juhtumikaardi süsteem, mis aitab analüüsida noorsootöö sh rahvusvaheliste tegevuste ulatust ja mõju.

Pr. Liis Tamman Tallinna Spordi- ja Noorsooamet Rahvusvahelise noorsootöö vanemspetsialis

Liis Tamman on noorsootöös aktiivselt tegutsenud kokku ligi 10 aastat nii kohaliku omavalitsuse tasandil (Tallinna Spordi-ja Noorsooametis rahvusvahelise noorsootöö vanemspetsialistina), riiklikul tasandil avalikus (Eesti Noorsootöö Keskuses noorsootöö peaeksperdina) ja kolmandas sektoris ( SA’s Kiusamisvaba Kool pilootaasta projektijuhina) kui ka rahvusvahelisel tasandil (riiklike koostööprotokollide juhtimine Belgia-flaami kogukonna, Läti, Leedu, Soome, Jaapani, Hiinaga, Moldova arenguskoostöö projektijuht, Erasmus+ projektid, UBC Youthful Cities Commission’is Tallinna esindaja jne). Oma südameasjaks peab ta kaasavat noorsootööd, millega tegelemise alguseks saab lugeda töötamist rohujuuretasandil sotsiaalselt keerulise taustaga noortega Kopli noortekeskuses. Nüüd rakendab Tamman sellealaseid teadmisi Jalatalla programmis, mis on suunatud noortele, kes ei tööta ega õpi või kellel on probleeme koolikohustuse täitmisega. Programmi raames pakutakse noortele erinevatel teemadel grupitöid nagu näiteks enesekehtestamine ja konfliktide lahendamine, individuaalset mentorlust ja esimest rahvusvahelist kogemust noortevahetuste ja/või Euroopa vabatahtliku teenistuse kaudu. Jalatalla programmi viiakse ellu koostöös mobiilse noorsootöö üksusega. Täpsem info programmist: http://m.tallinn.ee/est/noorteinfo/noorsootoo-valisprojektid

Hr. Kari Käsper, Eesti Inimõiguste Keskuse juhtaja

Kari Käsper on üks keskuste asutajast ja hetkel Eesti Inimõiguste Keskuse juhataja. Ta õpetab Tallinna Tehnikaülikoolis Euroopa Liidu õigust ning õpib TTÜ avaliku halduse doktorantuuris. Kari juhtis TTÜs 2010-2015 ka võrdse kohtlemise edendamise projekte, mille osaks oli kampaania “erinevus rikastab”. Kari on olnud aastatel 2001-2008 seotud noorteühendusega Tegusad Eesti Noored, olles üks selle rajajaid ning hiljem seda juhtinud. Samuti osales ta 1999 – 2008 Euroopa Noorteparlamendi tegevuses.
Karil on magistrikraad õigusteaduses (Tallinna Tehnikaülikool), bakalaureusekraad õigusteaduses (Audentese ülikool/Concordia ülikool), täienduskoolitused vabaühenduste valdkonnas.

Annis Boufrikha, Tuneesia kodanikuühenduste võrgustikujuht Anna Lindh Foundationis / We love Sousse, Tuneesia

Annis Boufrikha on pärit Tuneesiast, Sousse’s bakalaureusekraadiga rahvusvahelises majanduses ja magistrikraadiga ettevõtluses ning teise magistrikraadiga loovas ettevõtluses. Ta liitus Aafrika Arengupangaga 2007 aastal uurimusassistendina, ning oli panga MTÜde andmebaasi eest vastutaja 2014 aastal. See viis mitme projekti koordineerimiseni ja koolitusteni sotsiokultuurilise arengu ja valitsemise alal ja kogemusteni nendes valdkondades. 2011 aastal ta lõi organisatsiooni We love Sousse, millest peale loomist kasvas välja We love ühenduste võrgustik, mis ametlikult loodi veebruaris 2012, 10 ühenduse põhjal, 6st riigist. 2012 aastal ta valiti Tuneesia Anna Lindh Foundation võrgustiku juhiks ja hetkel koordineerib mitmeid ühendusi üle Tuneesia.